Chương trình Các Chương trình Phương tiện Mới của Luật sư của Hiệp hội Luật sư Quận San Diego

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services please call (619) 231 - 8585 or (800) 464-1529. You may also ask to fill out an online referral request.
(619) 231 - 8585 or (800) 464-1529
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai

Chương trình Phương tiện Phương tiện được thiết kế để hỗ trợ khách hàng có thu nhập thấp khi tìm luật sư gia đình San Diego. Đây là những khách hàng đang tranh chấp về luật gia đình và có thể trả tiền cho các dịch vụ pháp lý nhưng có nguồn tài chính hạn chế.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích