Tổ chức từ thiện Công giáo - Dịch vụ Di tản & Di dân (Văn phòng San Mateo)

How to Receive Services (Intake)
The first step to opening a case or becoming our client is through an initial consultation in which we will determine if you qualify for an immigration benefit. Consultation Fee: $0* (*Funds available until further notice).

Monday Workshops Open this Fall (on hold during the Summer months)

Consultations every Monday, except holidays.
Registration at 8:00 AM and space is limited to the first 20 people. No appointments.
For more information, please call (650) 295 2160.
Địa chỉ nhà

36 37th Avenue
San Mateo, CA 94403
Hoa Kỳ

(650) 295 - 2160
Các khu vực phục vụ
Quận San Francisco
Hạt Santa Clara
Hạt Alameda
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Với 34 chương trình, Catholic Charities là một nhà lãnh đạo được công nhận trong việc chăm sóc người nghèo, người ốm đau, trẻ em và thanh thiếu niên, gia đình, người cao niên, và người nhập cư được công nhận để giúp họ tiến tới việc nâng cao vị thế và tự cung tự cấp.
Lệ phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
French / Français
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích