Tổ chức Từ thiện Công giáo của Los Angeles - Trung tâm St. Margaret (Văn phòng Inglewood)

How to Receive Services (Intake)
St. Margaret's Center

Monday, Thursday and Friday, 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
Tuesday and Wednesday, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Call (310) 672-2208 for more information.
Địa chỉ nhà

10217 Inglewood Ave
Lennox, CA 90304
Hoa Kỳ

(310) 672-2208
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Tổ chức từ thiện Công giáo Los Angeles cung cấp cho người di dân những hỗ trợ hợp pháp hóa tình trạng cư trú và nhập quốc tịch của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Arabic / العَرَبِيَّة
Armenian / հայերէն/հայերեն
CZH
Chinese / 中文
Fārsi / فارسی
Hindi / हिन्दी
Kurdish / کوردی
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích