Tổ chức Nông trại Liên hiệp Nông dân (Văn phòng Salinas)

How to Receive Services (Intake)
Call (877) 881-8281, for more information.
Địa chỉ nhà

118 E Gabilan St.
Salinas, CA 93901
Hoa Kỳ

(877) 881-8281
Các khu vực phục vụ
Quận Monterey
Chúng ta là ai
Quỹ Công nhân Nông nghiệp Liên hiệp (UFW Foundation) cung cấp hỗ trợ luật pháp nhập cư cho cộng đồng thông qua các dịch vụ như đơn xin gia đình, gia hạn giấy phép làm việc và một loạt các chương trình khác.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích