Catholic Charities of Stockton - Dịch Vụ Pháp Lý Nhập Cư

How to Receive Services (Intake)
For more information on how to access these program call: (209) 444-5910.
Địa chỉ nhà

1106 N. El Dorado St
Stockton, CA 95202
Hoa Kỳ

(209) 444-5900
Các khu vực phục vụ
Quận Calaveras
Hạt Stanislaus
Huyện San Joaquin
Chúng ta là ai
Catholic Charities từ Stockton cung cấp trợ giúp cho người di dân để giúp họ hoà nhập hoàn toàn vào cuộc sống ở Mỹ. Chương trình Giáo dục và Tiếp cận cộng đồng là một phần thiết yếu trong cam kết của chúng tôi để giúp đỡ những người nhập cư trong khu vực.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích