Các nhà giáo dục để cân nhắc công bằng (E4FC)

How to Receive Services (Intake)
The Legal Intake online system will ask you about your immigration background. The more detailed your answers, the better we can assess your case and provide thorough and accurate information. Visit the website provided below (Who We Are) for more information.
(415) 787 - 3432
Các khu vực phục vụ
Hạt Napa
Quận San Francisco
Hạt Santa Clara
Hạt Alameda
Hạt Solano
Hạt Sonoma
Hạt Marin
Quận Contra Costa
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Dịch vụ pháp lý của E4FC cung cấp thông tin pháp lý miễn phí về các biện pháp khắc phục tình trạng nhập cư tiềm ẩn đối với những thanh thiếu niên không có giấy đăng ký trong toàn bộ Người dùng Hoa Kỳ gửi biểu mẫu nhận trực tuyến của chúng tôi và nhận được một bản ghi nhớ thông tin cá nhân giúp họ theo đuổi con đường dẫn tới hợp pháp hóa. Đối với những người được chọn, chúng tôi cung cấp miễn phí Skype tiếp theo hoặc tư vấn qua điện thoại. Dịch vụ miễn phí và ẩn danh này dành cho những người trẻ không có giấy tờ, kể cả những người có yêu cầu hoãn lại cho đến khi đến (DACA) đang chờ giải quyết hoặc đã được chấp thuận, những người chưa có hộ khẩu hợp pháp hoặc quốc tịch ở Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin liên quan đến mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp cụ thể cho người không có giấy tờ. Người dùng phải dưới 35 tuổi để đủ điều kiện. Dịch vụ hoạt động tốt nhất với những cá nhân có quyền truy cập vào tin nhắn văn bản hoặc email. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://e4fc.org/legalservices/getfreelegalhelp.html.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
English
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích