Các Dịch Vụ Tự Phục Vụ và Các Dịch Vụ Luật Gia Đình của Quận Alameda

Địa chỉ nhà

24405 Amador Street
Hayward Hall of Justice
Hayward, CA 94544
Hoa Kỳ

(510) 272 - 1393
Các khu vực phục vụ
Hạt Alameda
Chúng ta là ai
Trung tâm cung cấp các hội thảo, và thông tin và hỗ trợ với:
Luật gia đình
Các vụ bắt giữ trái pháp luật
Thay đổi Tên
Hỗ trợ trẻ em
Khiếu nại nhỏ
Giám hộ
Quyền giám hộ / Thăm viếng
Hành động Dân sự Chung (Dịch vụ Hạn chế)
Phòng Khám Gia Đình - Tây Ban Nha
Lệnh Cấm: Quấy Rối Dân Sự, Bạo Hành Gia Đình & Lạm dụng Người Cao tuổi
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Chương Trình Tòa Án
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích