Các Dịch Vụ Giúp Đỡ Pháp Lý Của Quận Marin

Địa chỉ nhà

3501 Civic Center
Room C-27
San Rafael, CA 94903
Hoa Kỳ

(415) 444 - 7130
Các khu vực phục vụ
Hạt Marin
Chúng ta là ai
LSHS cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm hỗ trợ chuẩn bị mẫu, cung cấp thông tin pháp lý, và giới thiệu đến các tổ chức pháp luật và xã hội của chính phủ và cộng đồng. Tại LSHS, chúng tôi tin rằng việc giáo dục các đương sự về thủ tục tòa án và các nguyên tắc luật pháp cơ bản có thể giúp giảm thiểu căng thẳng, cải thiện khả năng giải quyết ngoài tòa án và cuối cùng là giải quyết các vấn đề pháp lý kịp thời và công bằng.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích