Các tổ chức từ thiện Công giáo của San Bernardino - Dịch vụ Tị nạn và Di trú (Văn phòng Thung lũng Moreno)

How to Receive Services (Intake)
Refugee & Immigration Services Administration Office contact 909-388-1239
Địa chỉ nhà

23623 Sunnymead Blvd
Suite E
Moreno Valley, CA 92553
Hoa Kỳ

(909) 388-1239
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Các tổ chức từ thiện Công giáo của San Bernardino cung cấp thông tin giá cả phải chăng, chính xác và cập nhật cho những người di dân, những người sẽ không được tiếp cận các nguồn này. Chúng tôi giúp người nhập cư hiểu được sự phức tạp của hệ thống nhập cư.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích