Các tổ chức từ thiện Công giáo của San Bernardino - Dịch vụ Tị nạn và Di trú (Văn phòng San Bernardino)

How to Receive Services (Intake)
Refugee & Immigration Services Administration Office contact 909-880-3625
Địa chỉ nhà

1859 Western Avenue
San Bernardino, CA 92405
Hoa Kỳ

909-880-3625
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Các tổ chức từ thiện Công giáo của San Bernardino cung cấp thông tin giá cả phải chăng, chính xác và cập nhật cho những người di dân, những người sẽ không được tiếp cận các nguồn này. Chúng tôi giúp người nhập cư hiểu được sự phức tạp của hệ thống nhập cư.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Arabic / العَرَبِيَّة
Chinese / 中文
English
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích