Các tổ chức từ thiện Công giáo của Monterey - Các dịch vụ hỗ trợ: Nhập cư và Quốc tịch (Văn phòng Watsonville)

Địa chỉ nhà

656 Main Street
Watsonville, CA 95076
Hoa Kỳ

(831) 722 - 2675 ext. 4235
Các khu vực phục vụ
Hạt San Benito
Hạt San Luis Obispo
Quận Monterey
Quận Santa Cruz
Chúng ta là ai
Các tổ chức từ thiện Công giáo của Monterey giúp người nhập cư điều hướng các thủ tục và thủ tục rườm rà và phức tạp liên quan đến việc trở thành một công dân nhập tịch.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích