Alameda County Bar Hiệp hội tình nguyện viên Tổng công ty Dịch vụ Pháp lý

Drop in Assistance
"Due to limited staff resources and security issues, we are not able to accept walk-in requests for assistance."
How to Receive Services (Intake)
Intake hours are Monday through Friday, 8:30 am to 3:30 pm.

If you are a client seeking legal help, call Legal Access at:
Contact us at (510) 302-2222, extension 4, or Request a Referral Online now!


The Intake Coordinator will need to ask you questions to determine whether they can assist you. If they cannot assist you, they will do their best to refer you to someone who can. Interpreting services are available in Spanish, Mandarin, and Cantonese upon request.
Địa chỉ nhà

1000 Broadway
Suite 480
Oakland, CA 94607
Hoa Kỳ

(510) 302 - 2222 ext. 4
Các khu vực phục vụ
Hạt Alameda
Chúng ta là ai
VLSC cung cấp các dịch vụ pháp lý pro bono cho các đương đơn tự nộp đơn đủ tiêu chuẩn tại Quận Alameda thông qua các phòng cấp cứu chuyên nghiệp bao gồm: luật gia đình, giám hộ, phá sản, và trợ cấp trục xuất người có thu nhập thấp.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Cantonese Chinese / 粵語
Spanish / Español
Mandarin Chinese / 官話
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích