1000Attorneys.com

Drop in Assistance
No drop-in assistance, this is a referral/attorney search service that will connect you to a lawyer.
How to Receive Services (Intake)
Call or submit an online intake form on the website: https://www.1000attorneys.com/best-lawyers-in-los-angeles
1-661-310-7999
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Quận Los Angeles
Quận Cam
Chúng ta là ai
1000Attorneys.com là một nhóm các chuyên gia trẻ, sinh viên luật và các công dân có liên quan cam kết làm cho ngành luật pháp trở nên tốt hơn, minh bạch hơn và có đạo đức hơn.
Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Ngôn ngữ nói
Russian / Росси́я
Spanish / Español
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích