COVID-19 Bảo vệ Người cho thuê kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021

Sự miêu tả
Mặc dù California đã chấm dứt hầu hết các biện pháp bảo vệ cho người thuê nhà do COVID-19, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, những người thuê nhà vẫn có các biện pháp bảo vệ pháp lý quan trọng! Tờ thông tin này bao gồm các biện pháp bảo vệ người thuê chìa khóa có thể mang lại lợi ích cho bạn.
Tác giả bởi
Những người ủng hộ công khai
Energy Level
8,060
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích