Phải làm gì khi người thu nợ liên lạc với bạn

Sự miêu tả
Tài nguyên này cung cấp một tài liệu với thông tin và thư mẫu có thể giúp ích nếu một người đang tranh chấp về một khoản nợ mà người đó không nợ, đã trả, yêu cầu thêm thông tin hoặc bạn muốn người thu nợ ngừng liên lạc với bạn hoặc hạn chế liên lạc.
Tác giả bởi
Cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích