Nộp đơn khiếu nại chống lại một công ty hoặc doanh nghiệp

Sự miêu tả
Nếu bạn gặp phải sự đối xử bất hợp pháp từ một doanh nghiệp hoặc thấy hoạt động bất hợp pháp khiến giá cả bị khoét sâu, bạn có thể gửi đơn khiếu nại.
Tác giả bởi
Bộ Tư pháp Bang California
Energy Level
12,840
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích