Quyền của bạn và cảnh sát

Sự miêu tả
Biết quyền lợi của bạn khi gặp cảnh sát. Hướng dẫn này cung cấp lời khuyên cơ bản khi tương tác với cảnh sát và chỉ áp dụng ở California.
Tác giả bởi
ACLU Bắc California
Energy Level
110
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích