Bảo vệ chống lại các cuộc tấn công ICE và các vụ bắt giữ cộng đồng

Sự miêu tả
Một nguồn tài nguyên toàn diện về cách thức hoạt động của các cuộc tấn công ICE, quyền của bạn và những gì bạn và cộng đồng của bạn có thể làm để ngăn chặn tội phạm và trục xuất.
Tác giả bởi
Dự án quốc phòng nhập cư và Trung tâm quyền lập hiến
Energy Level
179
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích