Chấm dứt lạm dụng tình dục trẻ em: Cẩm nang công lý biến đổi

Sự miêu tả
Một cuốn cẩm nang thiết thực cho các thành viên trong gia đình và bất cứ ai tìm cách giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong cuộc sống của họ và trong cuộc sống của những người xung quanh. Tài nguyên này chia sẻ cách can thiệp theo cách hỗ trợ người bị lạm dụng tình dục để chữa lành khỏi các tác động và cách phản ứng theo cách cho phép và yêu cầu người lạm dụng tình dục trẻ em phải chịu trách nhiệm và thực sự chuyển đổi hành vi của họ .
Tác giả bởi
thế hệ
Energy Level
394
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích