Bộ công cụ can thiệp sáng tạo

Sự miêu tả
Hướng dẫn toàn diện và thiết thực về phản ứng của cộng đồng đối với bạo lực giữa các cá nhân. Bộ công cụ CI cung cấp các hướng dẫn chuyên sâu về cách hỗ trợ những người sống sót sau bạo lực tình dục / giới tính, cách tổ chức các quy trình và can thiệp trách nhiệm cộng đồng và cách làm việc cùng nhau để xây dựng một tương lai mà không có bạo lực.
Tác giả bởi
Can thiệp sáng tạo.
Energy Level
5,091
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích