Câu hỏi thường gặp về quyền lợi của người thuê nhà đối với người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy ở California

Sự miêu tả
Tờ rơi này được thiết kế để hỗ trợ những người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng gần đây, với thông tin về việc bạn có cần trả tiền thuê nhà trong trường hợp xảy ra thảm họa hay không, bảo vệ chống lại giá cả, và nhiều hơn nữa.
Tác giả bởi
Người thuê nhà cùng nhau
Energy Level
81
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích