Hướng dẫn nhanh: Lạm dụng kinh tế và tài chính

Sự miêu tả
Có tới 99% nạn nhân bạo lực gia đình trải qua lạm dụng kinh tế trong một mối quan hệ lạm dụng và tài chính thường được coi là rào cản lớn nhất để rời khỏi một mối quan hệ lạm dụng. Tài nguyên này mô tả lạm dụng kinh tế là gì và phải làm gì với nó.
Energy Level
258
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích