Giáo dục của tôi, sự tự do của tôi: Bộ công cụ dành cho những học sinh bị giam cầm và bị ảnh hưởng bởi hệ thống trước đây theo đuổi giáo dục ở California "

Sự miêu tả
Bộ công cụ này cung cấp một lộ trình cho các sinh viên hiện đang theo học và tiềm năng ở California để phát triển kế hoạch giáo dục và nghề nghiệp của họ và điều hướng bối cảnh giáo dục với một hồ sơ tội phạm.
Tác giả bởi
Root & Rebound
Energy Level
44
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích