Hộp công cụ "Nhà ở cơ hội công bằng", Bộ công cụ quốc gia về quyền lợi của bạn để truy cập nhà ở có hồ sơ

Sự miêu tả
Thông tin về lý do tại sao Fair Chance Housing rất quan trọng, hướng dẫn từng bước để đăng ký nhà ở có hồ sơ, giải thích về các loại nhà ở khác nhau, quyền của bạn áp dụng đối với nhà ở có hồ sơ, thông tin về kiểm tra lý lịch và quyền của bạn đối với thách thức từ chối nhà ở. Được tạo bởi nhóm pháp lý của R & R hợp tác với các chuyên gia luật nhà ở, những người ủng hộ và các nhà hoạt động từ khắp đất nước. Chúng tôi hy vọng các công cụ ở đây sẽ EMPOWER tác động đến các cá nhân, gia đình của họ và ủng hộ để hiểu rõ hơn về quyền nhà ở và các rào cản tiềm năng để những người bị ảnh hưởng có thể vượt qua những điều này và được trang bị để xác định và thách thức các hành vi nhà ở bất hợp pháp và bất công.
Tác giả bởi
Root & Rebound
Energy Level
139
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích