Tạo kế hoạch nuôi dạy con

Sự miêu tả
Tổng quan về các lĩnh vực nên được giải quyết trong kế hoạch nuôi dạy con cái bao gồm: Quyền nuôi con hợp pháp Lịch trình chia sẻ thời gian Lịch trình kỳ nghỉ / kỳ nghỉ Sắp xếp phương tiện giao thông Các thỏa thuận khác
Tác giả bởi
Dịch vụ Tòa án Gia đình, Tòa án Tối cao California, Hạt Los Angeles
Energy Level
295
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích