Hướng dẫn UCSCIS mới cho DACA Gia hạn

Sự miêu tả
Vào ngày 9 tháng 1 năm 2018, tòa án liên bang đã phán quyết rằng trong khi một vụ kiện quyết định việc chấm dứt DACA có trái pháp luật hay không, Cơ quan Công dân và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) phải tiếp tục chấp nhận đơn xin gia hạn. Dưới đây là hướng dẫn về người đủ điều kiện đăng ký tại thời điểm này. Xin lưu ý, khi vụ kiện được tiến hành, lời khuyên này có thể thay đổi.
Tác giả bởi
Trung tâm tài nguyên pháp lý di trú
Energy Level
47
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích