Hướng dẫn về quyền và trách nhiệm của người thuê nhà và chủ nhà ở California

Sự miêu tả
Người thuê nhà nên làm gì nếu căn hộ của họ cần sửa chữa? Chủ nhà có thể buộc một người thuê nhà di chuyển không? Người thuê nhà phải thông báo bao nhiêu ngày cho chủ nhà trước khi người thuê nhà chuyển đi? Chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà của người thuê nhà không? Người Thuê Nhà California — Hướng Dẫn về Quyền và Trách Nhiệm của Người Thuê Nhà và Chủ Nhà trả lời những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác.
Tác giả bởi
Bộ phận người tiêu dùng California
Energy Level
448,784
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích