Tôi đã được phục vụ với các giấy tờ bị đuổi án - Tôi phải làm gì?

Sự miêu tả
Nếu chủ nhà của bạn muốn trục xuất bạn, người đó phải nộp đơn kiện với bạn gọi là “tù nhân bất hợp pháp.” Chủ nhà phải có người phục vụ bạn (cho bạn) giấy tờ tòa án gọi là “Triệu Hồi” và “Khiếu Nại”.
Tác giả bởi
Dịch vụ pháp lý của Bắc CA
Energy Level
58.029
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích