Tổng quan về tiền gửi an ninh

Sự miêu tả
Trong vòng 21 ngày sau khi người thuê nhà chuyển đi, chủ nhà phải gửi thư hoặc cung cấp cho người thuê một danh sách các vật dụng mà chủ nhà đã khấu trừ từ tiền đặt cọc và trả lại số tiền còn lại từ tiền đặt cọc.
Tác giả bởi
Dịch vụ pháp lý của Bắc California
Energy Level
80
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích