Bồi thường Tài chính cho Người sống sót Bạo lực Gia đình

Sự miêu tả
Những người sống sót bị bạo lực gia đình có thể được bồi thường về tài chính cho những thiệt hại mà họ phải chịu. Công cụ này được thiết kế để giúp bạn hiểu các lựa chọn của bạn và cách theo đuổi chúng. Thực hiện bài đố này để đánh giá những gì quan trọng nhất đối với bạn và xây dựng nhận thức về các lựa chọn bồi thường của bạn.
Tác giả bởi
FreeFrom.org
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích