Chương trình Bảo tồn Khẩn cấp (ECP)

Sự miêu tả
Chương trình Bảo tồn Khẩn cấp (ECP) giúp nông dân và chủ trang trại sửa chữa thiệt hại cho đất nông nghiệp do thiên tai gây ra và giúp đưa ra các phương pháp bảo tồn nước trong điều kiện hạn hán nghiêm trọng. ECP thực hiện điều này bằng cách cho người trồng rừng và nông dân.
Tác giả bởi
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
Energy Level
206
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích