Chương trình phục hồi rừng khẩn cấp (EFRP)

Sự miêu tả
Chương trình Phục hồi Khôi phục Khẩn cấp (EFRP) giúp các chủ rừng thuộc khu rừng phi công nghiệp khôi phục lại sức khoẻ rừng do thiên tai gây ra. EFRP thực hiện điều này bằng cách ủy quyền thanh toán cho chủ sở hữu các khu rừng tư nhân để phục hồi rừng bị thảm hoạ.
Tác giả bởi
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
Energy Level
324
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích