Chương trình Trợ giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung Thảm Họa (D-SNAP)

Sự miêu tả
Chương trình trợ giúp dinh dưỡng bổ sung sau thiên tai (D-SNAP) hỗ trợ lương thực cho các hộ gia đình có thu nhập thấp với tổn thất thực phẩm hoặc thiệt hại do thiên tai. Quý vị cũng có thể gọi cho đường dây nóng của tiểu bang 1-877-847-3663 (FOOD).
Tác giả bởi
Khắc phục thảm họa. Gov
Energy Level
184
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích