Thay thế hồ sơ quan trọng của bạn: ID, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử

Sự miêu tả
Tìm hiểu cách thay thế các tài liệu quan trọng, chẳng hạn như giấy khai sinh, thẻ An sinh xã hội và hơn thế nữa. Điều này có nghĩa là gì? Page 1) Thay thế các thẻ nhận dạng bị mất hoặc bị đánh cắp (ID) 2) Các tài liệu quan trọng được phát hành ở Hoa Kỳ 3) Làm thế nào để Thay thế Tài liệu Vital quan trọng của bạn bị mất hoặc hủy bỏ 4) Nhận Bản sao Giấy khai sinh của bạn 5) Yêu cầu Thay thế Giấy chứng nhận kết hôn 6) Yêu cầu bản sao chứng thực Giấy chứng tử và giấy chứng nhận ly hôn 7) Thay thẻ nhớ ID hoặc mất tích
Tác giả bởi
USA.gov
Energy Level
698
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích