Trường học, quyền của tôi

Sự miêu tả
Là sinh viên, bạn có quyền ở trường: trang phục và đồng phục, biểu hiện của sinh viên, tìm kiếm sinh viên, kỷ luật học đường, bảo mật điện thoại di động, LGBTQ, sinh viên mang thai và nuôi dạy con cái, phương tiện truyền thông xã hội, nuôi nấng trẻ, nộp đơn khiếu nại.
Tác giả bởi
Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ
Energy Level
408
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích