Các câu hỏi thường gặp về các yêu cầu bồi thường tại nhà

Sự miêu tả
Những bước đi đầu tiên của tôi sẽ là gì? Chi Phí Sinh Hoạt Thêm (ALE) của chính sách của tôi bao gồm những gì? Công ty bảo hiểm của tôi sẽ trang trải chi phí nếu tôi sống trong một đoạn phim quảng cáo trong quá trình xây dựng lại? Ai chịu trách nhiệm thanh toán bù trừ các mảnh vụn của tôi và được bảo hiểm theo chính sách của tôi? Làm thế nào tôi có thể có được một thỏa thuận bồi thường công bằng? Các quyền hợp pháp của tôi ở California là gì? Công ty bảo hiểm sẽ chỉ thanh toán theo "các hướng dẫn về giá cả" của nó?
Tác giả bởi
Bảo hiểm Hoa Kỳ
Energy Level
5,134
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích