Cho thuê lại, cho thuê lại, và cho thuê lại

Sự miêu tả
Người thuê không thể thuê lại căn hộ cho thuê hoặc chỉ định hợp đồng cho thuê trừ khi các điều khoản của hợp đồng thuê cho phép người thuê nhà làm như vậy.
Tác giả bởi
Bộ phận Vụ Người tiêu dùng CA
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích