Các quyền của cá nhân trong các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tâm thần Được thông qua theo Luật Lanterman-Petris-Short

Sự miêu tả
Luật về quyền của bệnh nhân bao gồm một hệ thống các quy chế, quy định và quyết định của tòa án phức tạp và đang phát triển. Cuốn sổ tay này nên được coi là hướng dẫn, nhưng nó có thể không phản ánh chính xác tất cả các quyền hiện có của con người ở mọi thời điểm.
Tác giả bởi
Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của CA
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích