Khiếu nại Medi-Cal

Sự miêu tả
Bạn có thể nộp đơn xin một cuộc điều tra công bằng cho dù bạn có Medi-Cal ban đầu (có thu phí dịch vụ) hay đang trong chương trình chăm sóc sức khoẻ có Quản lý Medi-Cal.
Tác giả bởi
Văn phòng của Nhà vận động bệnh nhân
Energy Level
415
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích