Số mới cho nạn nhân Bạo lực Gia đình

Sự miêu tả
Đôi khi, cách tốt nhất để né tránh kẻ ngược đãi và giảm nguy cơ bị bạo hành có thể là di chuyển và thiết lập một bản sắc mới. Sau những thay đổi này, việc nhận được số an sinh xã hội mới cũng có thể hữu ích.
Tác giả bởi
Quản trị an ninh xã hội
Energy Level
150
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích