Foster Care Education

Sự miêu tả
Một bộ sưu tập của tờ thông tin về nhiều chủ đề: AB 49, quyền giáo dục, giáo dục đặc biệt, các trường công lập, AB 3632, đánh giá hành vi chức năng (FBA) và kế hoạch can thiệp hành vi (bip), kỷ luật trường học, và kỷ luật đặc biệt ed.
Tác giả bởi
Đội Đặc nhiệm California Foster Youth 436
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích