Quyền được bảo vệ bởi Ban Liên lạc Lao động Quốc gia

Sự miêu tả
Bạn có quyền thành lập một nghiệp đoàn và cùng hành động.
Tác giả bởi
Ban Quan hệ Lao động Quốc gia
Energy Level
188
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích