Hỗ trợ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp cho cá nhân và doanh nghiệp

Sự miêu tả
Các quy định về thuế đặc biệt có thể giúp người nộp thuế và doanh nghiệp thu hồi vốn từ tác động của thiên tai, đặc biệt khi chính phủ liên bang tuyên bố vị trí của họ là một khu vực thảm họa lớn.
Tác giả bởi
Internal Revenue Service
Energy Level
93
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích