Liên lạc với Văn phòng Thực thi Hỗ trợ Nuôi con

Sự miêu tả
Nếu bạn đã cố gắng không thành công để giải quyết vấn đề về trường hợp tại văn phòng nuôi con tại địa phương, bạn có thể liên hệ với văn phòng OCSE của liên bang bằng cách sử dụng mẫu này. Lưu ý rằng OCSE không trực tiếp làm việc; các trường hợp được quản lý bởi các bang riêng lẻ.
Tác giả bởi
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
Energy Level
210
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích