Đường Dây Trợ Giúp về Nạn Nhân Tai Nạn

Sự miêu tả
Tư vấn và hỗ trợ khủng hoảng cho những người gặp khó khăn về tình cảm liên quan đến thiên tai hoặc con người gây ra thảm họa. Văn bản TalkWithUs tới 66746or gọi (800) 985-599.
Tác giả bởi
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
Energy Level
175
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích