Tiếp cận các thiết bị hỗ trợ vận động và các thiết bị có điện

Sự miêu tả
Một số tổ chức phải có người đi bộ, mía, nạng, niềng răng, xe lăn điện, xe tay ga, và Segways.
Tác giả bởi
Sở Tư pháp
Energy Level
0
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích