Chương trình Hỗ trợ Khắc phục thảm hoạ Không có Bảo hiểm (NAP)

Sự miêu tả
NAP cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất cây trồng không bảo vệ khi năng suất thấp, mất hàng tồn kho, hay trồng trọt do thiên tai.
Tác giả bởi
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
Energy Level
3,742
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích