Vé và tiền phạt liên bang

Sự miêu tả
Đối với vé trên tài sản liên bang như tòa nhà liên bang, vườn quốc gia, các cơ sở quân sự, bưu điện, trung tâm y tế cựu chiến binh, các khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia và rừng quốc gia.
Tác giả bởi
Cục Vi Phạm Trung Ương
Energy Level
6,553
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích