Khuyết Tật đối với Người Lao động và Người nộp đơn

Sự miêu tả
Những loại bảo vệ và giải pháp nào được cung cấp cho người khuyết tật? Quyền của bạn khi xin việc, phỏng vấn, làm việc trong công việc, giải quyết tranh chấp và lấy lá.
Tác giả bởi
Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng
Energy Level
6,298
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích