Bảo vệ chống lại việc trục xuất với sự tùy tiện theo luật sư

Sự miêu tả
Nếu bạn đang trong thủ tục nhập cư và trường hợp của bạn được coi là ưu tiên thấp, hướng dẫn này sẽ thông báo cho bạn về cách thức bạn có thể được cấp phép theo luật định; sẽ tạm thời hoãn việc bạn rời khỏi Hoa Kỳ.
Tác giả bởi
Dự án Di sản và T Ref nạn Florence, Inc.
Energy Level
519
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích